Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Brak projektów w koszyku
Masz pytanie odnosnie projektu? czekamy na twój tel +48 392 88 44
Strona głównaABC BudowyJakie załatwić dokumenty ? 
Do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebne są następujące dokumenty:

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana,
- zaświadczenie potwierdzające wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu,

Powyższe dokumenty, załącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wniosek ten składa się w Starostwie Powiatowym w wydziale architektury i budownictwa. Formularz takiego wniosku można dostać w tymże urzędzie.

Opiniami, uzgodnieniami i innymi pozwoleniami, które należy złączyć do projektu budowlanego są :

- warunki techniczne dostawy mediów gazu, energii elektrycznej oraz wody i kanalizacji
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt gazowy
- projekt przyłącza energii elektrycznej
- projektu przyłącza wody i kanalizacji
- wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów
- decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
- oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, w ciągu miesiąca, starosta wydaję decyzję.
Budowę należy rozpocząć w ciągu dwóch lat. Jednakże na uprawomocnienie tej decyzji trzeba czekać dwa tygodnie. Dopiero po upływie tego terminu można rozpocząć prace budowlane.
© 2015 aprojekty.pl All rights reserved
Projekt i wykonanie E-GRUPA