Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Brak projektów w koszyku
Masz pytanie odnosnie projektu? czekamy na twój tel +48 392 88 44
Strona głównaABC BudowyOd czego zacząć budowę domu ? 
Niewątpliwie budowę domu trzeba zacząć od wybrania działki. W brew pozorom jest ona bardzo ważna bo to od niej zależy czy będzie można wybudować dom o wybranych parametrach. Aby się tego dowiedzieć należy złożyć wniosek do urzędu gminy o wypis albo warunki zabudowy.

W jaki sposób to zrobić:
Jeśli gmina ma plan zagospodarowania, składa się w urzędzie wniosek o wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Właśnie ten wypis informuje jki dom można na tej działce postawić, czy dom piętrowy, czy tylko parterowy, o jakiej powierzchni itd. Druk wniosku dostępny jest w gminie.
Jeżeli gmina nie ma planu zagospodarowania wówczas trzeba złożyć do gminy wniosek o tzw. warunki zabudowy. Druk tego wniosku również dostępny jest w urzędzie. Do wniosku trzeba dołączyć mapę geodezyjną z zaznaczeniem granic działki obejmującej teren, na którym będzie się budować, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (dwa egzemplarze map).

Gdy już mamy działkę i warunki zabudowy należy wybrać odpowiedni projekt domu.
Projekt można kupić w naszym sklepie. Przy wyborze projektu należy się zastanowić nad tym jaki to ma być dom, parterowy, z poddaszem użytkowym, mały, duży, podpiwniczony itd oraz należy zwrócić uwagę na takie szczegóły jak, z której strony ma być wejście, czy ma taras, ile pokoi i jak rozmieszczone, czy jest garaż, czy łazienka i kuchnia są blisko siebie (chodzi o jeden pion wod-kan). Nie mniej ważne jest również co będzie widać przez okna - od tego uzależnij ich usytuowanie.
Każdy projekt można zrobić w tzw. odbiciu lustrzanym.
Następnym krokiem jest krok do starostwa złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. Do wniosku musisz dołączyć:
-oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o prawie do dysponowania działką na cele budowlane. Innymi słowy oświadczasz, że jesteś właścicielem działki;
-projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami i uzgodnieniami;
-decyzję o warunkach zabudowy, jeśli gmina nie ma planów zagospodarowania.
Może się też tak zdążyć, że Starostwo będzie wymagało też innych pozwoleń lub zaświadczeń, np. Zaświadczenie z tp o możliwości połączenia telefonu (mimo, iż nie chcemy telefonu), pozwoleń (?) z energetyki, z wodociągów itd. O wszystkich wymaganych dokumentach Starostwo poinformuje przy składaniu wniosku.
Na uprawomocnienie pozwolenia trzeba dwóch tygodni. Po tym czasie można zaczynać budowę.
Oczywiście dom buduje wykwalifikowana ekipa. Nie jest obowiązkiem zatrudniać specjalistów. Można budować dom metodą gospodarczą – własnymi siłami, z pomocą sąsiadów i rodziny:)
Co do metody gospodarczej to wszystko wiadomo – podwijamy rękawy i stawiamy cegły.
Natomiast jeżeli decydujemy się na ekipę należy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów.
Przede wszystkim czy firma jest zarejestrowana. Bardzo często zdaża się, że firma jest “ na lewo” i jeżeli coś pójdzie nie tak to niestety będziemy mieli problemy bo firma w łatwy sposób może się “ulotnic”
Równie ważnym elementem jest portfolio ekipy. Warto jest zobaczyć inne domy postawione przez danych fachowców, porozmawiać z właścicielami czy firma była solidna, czy robiła wszystko zgodnie z projektem, czy wywiązywała się z terminów, czy ogólnie mówiąc nie było zbędnych problemów.

Trzeba zwrócić uwagę czy wykonawca posiada własny sprzęt i czy ma kierownika budowy, który będzie nią kierował. Przy każdej budowie (nawet jeśli stawia się dom systemem gospodarczym) musi być kierownik budowy - wymaga tego prawo! Jeżeli ekipa nie posiada kierownika to można zwrócić się o pomoc przy w znalezieniu takiej osoby do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Warto mieć również inspektora nadzoru – ale nie trzeba.

Niewątpliwie z wykonawcą należy podpisać umowę, która powinna zawierać :
-jaki jest zakres powierzonych prac (dokładnie sprecyzowanie np., co rozumie się przez stan surowy, a co przez zamknięty)
-kto dostarcza materiał (jeśli ty, to będziesz jeĽdził co 15 minut na budowę, przywożąc np. kolejny worek cementu, jeśli wykonawca, masz mniejszy wpływ na to, co, gdzie i za ile będzie kupowane)
-termin wykonania zlecenia, czyli dokładnie co do dnia, kiedy zaczynają się prace i kiedy kończą;
-kary umowne za przekroczenie tego terminu, np. odsetki ustawowe za każdy dzień;
-sposób rozliczenia: ryczałtem (a więc niezależnie od tego, czy będzie się waliło i paliło, zapłacisz wykonawcy ustaloną na początku kwotę) bądĽ kosztorysowo (czyli na podstawie zestawienia przewidywanych kosztów, które oczywiście może się zmienić i zazwyczaj się zmienia);
-harmonogram płatności (musi być powiązany z postępami na budowie). Korzystnie jest się umówić np. tak:
I rata - 5 proc. wartości inwestycji płatne w dniu podpisania umowy;
II rata - 30 proc. po wykonaniu stanu zerowego, czyli fundamentów i przyłączy;
III rata - 30 proc. po wykonaniu stanu surowego;
IV rata - 15 proc. po wykonaniu instalacji i stolarki;
V rata - 20 proc. po zakończeniu budowy, uporządkowaniu terenu, sprawdzeniu, czy wszystko działa

To co najważniejsze już jest więc można rozpocząć budowę. Jednakże zanim się przystąpi do pierwszych prac należy co najmniej siedem dni wcześniej powiadomić starostwo o terminie rozpoczęcia robót. Do zawiadomienia dołącza się oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową i inspektora nadzoru (jeśli jest). Nabyć należy tablicę informacyjną, która przez cały czas trwania budowy musi stać na placu (za jej brak grozi mandat!). Są na niej dane inwestora , wykonawcy i kierownika budowy.

Oprócz tablicy trzeba posiadać dziennik budowy. Rejestruje się tam przebieg prac. Dziennik budowy jest wydawany w wydziale architektury urzędu gminy lub urzędu powiatowego. Można go też kupić w specjalistycznych księgarniach budowlanych, ale taki egzemplarz trzeba ostemplować w urzędzie. Do wpisów upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru, kierownik budowy, geodeta wykonujący prace na terenie budowy. Inwestor może w każdej chwili zajrzeć do dziennika.
Teraz można spokojne budować.

Gdy pracę się zakończą ponownie trzeba udać się do starostwa aby poinformować tym razem o zakończeniu prac. Trzeba to zrobić 14 dnie przed wprowadzaniem się do nowego domu. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy dołącza się:
-dziennik budowy
-oświadczenie kierownika budowy, że dom wybudowano zgodnie z projektem oraz regułami sztuki budowlanej, protokół odbioru domu
-protokoły odbiorów przedstawicieli dostawcy mediów (zakład gazowniczy, wodociągowy, energetyczny itd
-protokoły odbiorów przedstawicieli dostawcy mediów (zakład gazowniczy, wodociągowy, energetyczny itd.

Powyższa formalność nazywana jest odbiorem budowy.
Teraz można spokojnie się wprowadzać.
© 2015 aprojekty.pl All rights reserved
Projekt i wykonanie E-GRUPA