Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Brak projektów w koszyku
Masz pytanie odnosnie projektu? czekamy na twój tel +48 392 88 44
Strona głównaABC BudowyPozwolenie na budowę domu 
Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę
Przed rozpoczęciem budowy domu trzeba sporo czasu poświęcić na zgromadzenie wszelkich wymaganych dokumentów i pozwoleń. Dlatego należy przystąpić do tego kilka miesięcy przed planowaną budową domu.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać to sprawdzenie czy działka, na której planujemy budowę jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu. Możemy tego dokonać w wydziale architektury miasta lub gminy, w którym znajduje się nasza działka. Jeżeli okaże się, że gmina nie jest jeszcze w posiadaniu m.p.z.t., należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument ten w określonych przypadkach będzie zawierać szczegółowe informacje i wymagania dotyczące wyglądu domu, dachu a nawet wysokości budynku.

Następnym krokiem, jest dokonanie wyboru projektu domu. Mamy dwa wyjścia: albo kupić gotowy projekt i ewentualnie dokonać w nim małych przeróbek – oczywiście w porozumieniu z architektem. Albo skorzystać z usług architekta, który zaprojektuje dla nas dom spełniający wszystkie nasze oczekiwania. Warto podkreślić, że gotowy projekt jest tańszy i jego zatwierdzenie wymaga mniej czasu.

Natomiast indywidualny projekt jest droższy a tym samym czasochłonny i jego zatwierdzenie trwa znacznie dłużej. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( akt własności lub umowa dzierżawy ) projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli inwestor posiada pełnomocnika, który będzie występował w jego imieniu; tzw. inwestora zastępczego, należy dołączyć odpowiednie upoważnienie zaświadczenie o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w starostwie właściwym dla miejsca położenia naszej nieruchomości.
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę starostwo sprawdza:
zgodność projektu zagospodarowania działki z miejscowym planem zagospodarowania terenu, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obowiązującymi przepisami
kompletność projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
uprawnienia budowlane i zaświadczenia wykonawców projektu o przynależności do izb branżowych
W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków urząd określa termin uzupełnienia dokumentacji.

Starosta ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 2 miesiące. Jeżeli nie wyda jej w ciągu 65 dni, zostanie nałożona na niego odpowiednia kara za każdy dzień zwłoki. Pozwolenie staje się prawomocne po 14 dniach od daty odebrania i jest ważne przez okres 3 lat. Gdy pozwolenie się uprawomocni, na 7 dni przed rozpoczęciem planowanej budowy należy zawiadomić o tym fakcie urząd. Należy również dołączyć oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego ( jeżeli jest wymagany).
© 2015 aprojekty.pl All rights reserved
Projekt i wykonanie E-GRUPA